Om Dolpemyrå

Dolpemyrå er et alternativt investeringsselskap som investerer i ressurs- og råvareselskaper.

Selskapet ble startet av Gjermund Groven og Sigbjørn Groven i 2018. 

Forvalter er Gjermund Groven som er utdannet siviløkonom (NHH) med master i finans og som har forvaltet investeringer for venner og family office siden 2013.

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofien har et spisset fokus mot et fåtall bransjer med stort potensiale innenfor ressurs- og råvareselskaper.

Mesteparten av ressurs-investeringene gjøres utenfor Oslo Børs i underanalyserte sektorer som fortsatt vil eksistere i flere år fremover til tross for økende grønn bølge.

Framtidsutsiktene er viktigere enn regnskapet fra i fjor og timing for endringer og triggere er viktige faktorer.

Enkelte markeder er preget av asymmetri, dvs prisen på selskapene matcher ikke framtidsutsiktene, delvis på grunn av at de er underanalysert.

Resultater

Siden oppstart i august 2018 har Dolpemyrå oppnådd en avkastning på 130,74% (16/08/2018 t.o.m 13/09/2021).

I 2019 hadde vi en avkastning på 35,60%.

Fondets 2 første år, august 2018 til juli 2020 ga en avkastning på 60,30%

I 2020 hadde vi en avkastning på 34,47%.

I 2021 YTD er avkastning 34,36% per 13.september.

Dolpemyrå har risiko knyttet til investeringene sine og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.